"Respire" in het Nederlands september 2012

Onze prioriteiten voor Sint-Pieters-Woluwe.

Publié le mardi 11 septembre 2012
Cet article a reçu 0 commentaire

Ecologische transitie,een nieuweambitie voor Sint-Pieters-Woluwe.

Ecolo-Groen verdedigt meer dan 250 voorstellen waardoor onze gemeente de weg naar een ecologische transitie kan inslaan.

Onze voorstellen zijn een concrete basis om te bouwen aan een duurzame gemeente waarin leven met respect voor mens en leefmilieu makkelijker wordt.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Ecolo- Groen 33 zeer verscheiden kandidaten die deze voorstellen uitdragen naar elke wijk.

Wij zijn niet tevreden met “groene” maatregelen die niet tegemoetkomen aan de uitdagingen van een ambitieuze duurzame ontwikkeling en pleiten voor de gemeentbeleid waarin de milieudimensie, solidariteit, goed bestuur, en het algemeen belang centraal staan.

PDF - 760.1 ko